Headline

Tag: สล็อต xo true wallet -bet365 ภาษา ไทย สล็อต ออโต้

อิตาลีรวบแก๊งอาชญากรรุ่นเดอะ อายุ 60-70 ปี รวมตัวปล้นที่ทำการไปรษณีย์

หากคุณอยู่ในวัยเกษียณอายุ ราว 60-70 ปี คุณคิดว่าคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ บางคนอาจจะพักผ่อน ใช้เวลาในการผ่อนคลายให้สมกับการทำงานหนักที่ผ่านมา หรือบางคนอาจยังคงทำงานอยู่ไม่ว่าจะเพื่อหาเลี้ยงชีพหรือแก้เหงา แต่ที่อิตาลี แก๊งคุณตาวัยเกษียณกลุ่มหนึ่งยังคง “ออกปล้น” อย่างไม่รู้จักเหน…