PTTEP กำไรสุทธิไตรมาสแรกพุ่ง 79% รายได้จากยอดขายเพิ่ม 163 ล้านดอลลาร์

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2566 จำนวน 569 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 251 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ ร้อยละ 79 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 318 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยหลักจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น รวมถึงไตรมาส 1 ปีก่อนมีขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันจำนวนมาก

กำไรจากการดำเนินงานปกติสำหรับไตรมาสจำนวน 592 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 ที่มีกำไร570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 PTTEP กำไรสุทธิไตรมาสแรกพุ่ง 79% รายได้จากยอดขายเพิ่ม 163 ล้านดอลลาร์

PTTEP กำไรปี 65 พุ่ง 65% รับรู้ยอดขายเติบโต จ่อปันผล 5 บาท/หุ้น

PTTEP ตั้ง 2 บริษัทย่อย ลุยธุรกิจข้อมูลดิจิทัล ใช้เทคโนโลยี AI และ Web 3.0

ข้อมูลทางการเงินไตรมาสแรก

อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 163 ล้านดอลลาร์สหรัฐสุทธิกับค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่ายลดลง 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยหลักจากรายการปรับปรุงทางบัญชีเมื่อสิ้นสุดสัมปทานของโครงการบงกช

ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติสำหรับไตรมาส 1 ปี2566 จำนวน 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 229 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี2565 ที่มีขาดทุน 252 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สาเหตุหลักจากไตรมาสนี้มีกำไรจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(ซึ่งรวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ Mark to Market จำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าปรับตัวลดลง ในขณะที่ไตรมาส 1 ปีก่อนรับรู้ขาดทุนที่ 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(ซึ่งรวมขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ Mark to Market จำนวน195 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)จากราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานของ ปตท.สผ. สำหรับไตรมาส 2 และปี 2566ผลการดำเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณการขาย ราคาขายและต้นทุน โดยบริษัทได้ติดตามและปรับเปลี่ยนแนวโน้มผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สรุปประมาณการแนวโน้มผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

คาดการณ์ไตรมาส 2

ปริมาณการขาย คาดการณ์ปริมาณการขายเฉลี่ยสำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 และทั้งปี 2566 ที่ประมาณ 437,000 และ 456,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ตามลำดับ ลดลงจากปี 2565 โดยหลักจากปริมาณขายของโครงการต่างประเทศที่ลดลง

ราคาขาย

  • ราคาน้ำมันดิบของบริษัทจะผันแปรตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
  • ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทนั้นมีโครงสร้างราคาส่วนหนึ่งผูกกับราคาน้ำมันย้อนหลังประมาณ 6- 24 เดือน

บริษัทคาดว่าราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยสำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 และทั้งปี 2566จะอยู่ที่ประมาณ 5.9 และ 6.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียูตามลำดับ ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นผลจากสัดส่วนปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นของโครงการจี 1/61 (เอราวัณ) และโครงการจี2/61 (บงกช) ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ซึ่งมีราคาขายก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยลดลงเมื่อเทียบกับในระบบสัมปทานเดิมรวมถึงการปรับลดลงของราคาก๊าซฯ ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วย

บริษัทมีการเข้าทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันโดย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 มีปริมาณน้ำมันภายใต้การประกันความเสี่ยงดังกล่าว จำนวน 4.6 ล้านบาร์เรล ทั้งนี้ บริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันตามความเหมาะสมคำพูดจาก เว็บสล็อต

ต้นทุน สำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 และทั้งปี 2566 ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถรักษาต้นทุนต่อหน่วยได้ที่ประมาณ 27- 28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากต้นทุนต่อหน่วยของปี 2565 โดยหลักจากรายจ่ายค่าภาคหลวงต่อหน่วยที่ลดลงตามราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยที่ลดลง

ราคาหุ้น PTTEP ปิดตลาดวันนี้ (27 เม.ย.) เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ 0.33% ปิดที่ 151.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,566.73 ล้านบาท